Logo Dispečerský systém distribuce zemního plynu VČP Hradec Králové je tvořen centrálním dispečinkem v Hradci Královém a měřící sítí procesních stanic rozmístěných po celém východočeském kraji na nejdůležitějších technologických lokalitách. Centrální dispečink je tvořen dvojicí počítačů IBM řady RS 6000 v konfiguraci klient - server s operačním systémem IBM AIX a SCADA systémem TELEMAT X. SCADA systém TELEMAT X umožňuje sledování distribuční sítě v reálném čase a archivaci všech důležitých hodnot. Prostřednictvím komunikační centrály TELEMAT L-200, komerčního modemu SUPRAFAX 14400 a veřejné komutované telefonní sítě jsou připojeny všechny procesní stanice TELEMAT L-100. Centrální dispečink v pravidelných intervalech obvolává jednotlivé procesní stanice a přijímá z nich archivovaná data od posledního navázaného spojení. Spojení s centrálním dispečinkem mohou navázat také procesní stanice v případě vzniku uživatelsky definovaného alarmového stavu (změna stavu binárního signálu, překročení mezní hodnoty (horní, dolní) analogového vstupního signálu atd.). Provozovaný protokol přenosu dat (blokový, zabezpečený) umožňuje maximálně rychlé předání aktuálních i archivovaných dat z procesní stanice a tím i minimalizaci potřebných nákladů za protelefonovaný čas.
Programové vybavení procesních stanic provádí korekci proteklého množství plynu (průtok může být měřen turbinovým průtokoměrem nebo měřením tlakové ztráty na cloně) v provozních podmínkách na normální podmínky a výpočty okamžitých normovaných průtoků z annubarů a z turbinových průtokoměrů. Proteklé množství plynu se vypočítává podle normy ČSN 38 5510 a výsledek platí pro suchý plyn. V algoritmu korekce proteklého množství se vyskytuje také výpočet kompresibility plynu. Tento výpočet se provádí podle normy AGA NX 19. Korekce se provádí každých 10 minut současně s výpočtem korigovaného okamžitého průtoku v právě uplynulých deseti minutách.
Programové vybavení procesních stanic TELEMAT L-100 dále umožňuje dálkové povelování jednotlivých technologických uzlů. Všechny procesní stanice jsou vybaveny náhradním napájecím zdrojem, který zabezpečí provoz technologické stanice minimálně po dobu 14 hodin bez síťového napětí.
Na požadavek VČP Hradec Králové byl do popsaného dispečerského systému připojen také původní přenosový systém VARDIS jehož výstupy byly přizpůsobeny novému systému TELEMAT .
Měřící síť je tvořena 15-ti procesními stanicemi TELEMAT a 20-ti původními měřícími stanicemi VARDIS. V celé měřící síti plynárenského dispečinku je realizováno celkem cca 250 analogových vstupních signálů, 540 binárních vstupů, 100 binárních výstupů a 110 binárních čítačů.

Nahoru