. . :TDC spol. s r.o. jako dodavatel: . .|. . :Řízení technologie: . .|. . :Komplexní zabezpečení: . .|


LogoDispečerský a řídící systém TELEMAT řídí zásobování pitnou vodou v oblasti Havlíčkobrodska a okolí. Dále se systém rozvíjí i pro řízení kanalizačních sítí. Jedná se o rozlehlý systém, kde jednotlivé procesní stanice jsou s komunikační centrálou spojeny pomocí rádiových přenosových zařízení zejména Racom MR25 nebo pomocí GSM modulu např. Siemens TC35. Součástí systému je i řízení provozu 50 km dlouhého přivaděče pitné vody z úpravny vody Želivka v návaznosti na potřeby zásobovací sítě Havlíčkova Brodu a přilehlých oblastí. Ve všech objektech VDJ, ÚV, ČS a kanalizačních ČS jsou v procesních stanicích realizovány řídící programy PLC v několika úrovních, které zabezpečují provoz technologií v různých provozních režimech. Každý objekt je také elektronicky zabezpečen proti neoprávněnému vniku.
Nahoru

Společnost vystupuje jako vyšší dodavatel, tj. zajišťuje dílčí dodávky technologie, kompletní dodávky MaR, Vodojem telemetrie a řídícího systému. Inženýrská činnost naší společnosti je rozšířena na řízení rozvoje a celkové koncepce informačního a řídícího systému dle potřeb a požadavku VaK HB s cílem implementace moderních prostředků informačních a řídících systémů pro minimalizaci nejen investičních nákladu, ale především provozních nákladu. Celé řízení distribuce vody je optimalizováno na spotřebu el. energie a dalších provozních nákladů. Algoritmy řízení zajišťují optimalizaci řízení dle energetických pásem s automatickým přenastavením parametrů regulace, dále řídící algoritmy optimalizují nátok na ČOV, regulují využívání levnějších zdrojů pitné vody, informují o stavech zařízení a poměrech v distribuční síti a přizpůsobují PLC řízení stavu technologie nouzovými provozy. Naše společnost vyvinula speciální převodníky zaintegrovatelné do systému TELEMAT pro snímání průtoku z průtokoměru ABB Kent a Meinecke pro snížení investičních nákladů na požadavek VaK HB.
Celý informační a řídící systém se začal realizovat v roce 1993 a postupně dorostl do dnešních rozměrů (2003), tj. 54 procesních stanic Telemat L100, L080 a L060 s jednou centrálou, která obsluhuje 3 rádiové sítě a 1 GSM síť. Etapová výstavba IRS pokračuje v závislosti na rekonstrukci infrastruktury a investiční výstavbě provozovatele.


Nahoru

Na dispečinku je nasazen systém Telemat XL. Jeho funkce umožňují jak komfortní řízení a dohled nad systémem na dispečerském pracovišti, tak vzdálené využívání shromážděných dat oblastními provozy i vzdálené servisní zásahy bez nutnosti výjezdu. Zabezpečení systému Telemat XL umožňuje pro každý objekt (vstup, výstup, atd.) přidělit (nepřidělit) jednotlivým uživatelům právo číst, povelovat, upravovat a tím řídit nebo monitorovat příslušnou technologii a zařízení. Procesní stanice Telemat jsou na všech objektech rozšířeny o operátorský panel Telemat (OP), který plní tři hlavní funkce: Obsluha zabezpečení objektů, vizualizace měření a stavů, zadávání předvoleb - "řízení technologie".


Nahoru

VodojemSignalizace neoprávněného vstupu do objektu je plně integrovaná do řídícího systému TELEMAT (hardwarově softwarově). OP rozlišuje 20 přístupových kódů - 20 oprávněných uživatelů ke vstupu do jednoho objektu, respektive do určité oblasti provozu. Správa přístupových kódu uživatelů se provádí z dispečinku, kam také při každém vstupu do objektu přijde informace, kdo v objektu vypnul, zapnul ostrahu. Tato informace se vypíše na tiskárně a uloží do databáze. Tím se dá sledovat i čas, který obsluha na objektu strávila.V případě neoprávněného vstupu se v místě objektu spustí siréna a na dispečinku je vyhlášen alarm.


Nahoru