Dispečerský systém Povodí Ohře Dispečerský systém Povodí Ohře realizovaný společností TELE DATA CONTROL na rozsáhlém území spadajícím pod správu státního podniku Povodí Ohře je jedním z nejrozsáhlejších homogenních monitorovacích systémů realizovaných v celé České republice. Systém sleduje vodohospodářské hodnoty od pramene řeky Ohře ve Spolkové republice Německo až po soutok s Labem v Litomeřicích včetně všech vodohospodársky duležitých přítoků a odběrů. Protože pod správu podniku Povodí Ohře spadá také rozsáhlé území povodí řek Ploučnice, Kamenice a všech jejich přítoků, je i tato rozsáhlá oblast monitorována dispečerským systémem TELEMAT. Monitorovací systém tedy pokrývá velkou část území Čech.
V současné době je v dispečerskémMapa Povodí Ohře systému realizováno cca 100 monitorovacích stanic TELEMAT (L 060, L 080, L 100) komunikujících se třemi servery TELEMAT umístěných na ředitelství PO v Chomutově a na závodech PO Karlovy Vary a Terezín. Tyto servery jsou propojeny sítí WAN a všechna data, alarmy a hlášení jsou soustředěna na centrálním dispečinku Povodí Ohře v Chomutově, kde vstupují po ověření a verifikaci do podnikového informačního systému a do systému GIS. Zde jsou pak poskytována pro informaci CHMÚ a orgánúm státní správy.
V dispečerském systému jsou začleněny klimatické stanice sledující stav počasí (teplota vzduchu, okamžité srážky, srážkové úhrny, rychlost a směr větru, výška sněhové pokrývky atd.), stanice sledující měrné profily řek a potoků (teplota vzduchu, teplota vody, výška hladiny v profilu, průtok atd.), stanice na vodních dílech (teplota vzduchu, teplota vody, výška hladiny v nádrži, přítoky do nádrže, průsaky VD, odtoky z VD, odběry pro jiné organizace, stavy technologie vodního díla atd.), stanice na malých vodních elektrárnách komunikující s jejich řídícími systémy (průtoky MVE, výroba MVE, stavy technologie MVE atd.). Stanice na vodních dílech jsou doplněny místním vizualizačním počítačem standardu PC vybaveném DDE serverem TELEMATDispečerský systém Povodí Ohře pro výměnu dat mezi monitorovací stanicí a zobrazovacím programem MS Excel. Připojený pocítač zobrazuje aktuální data VD, historická data VD, umožňuje zadávat a přenášet na centrální dispečink kontrolní a doplňková data ručně měřená nebo sledovaná na vodním díle (ledové jevy, osobní odečty teploty, hladiny atd. pro verifikaci měřených hodnot) a také umožňuje zadávání a vyhodnocování technicko bezpečnostních dat vodního díla a jejich přenos na CD. V geograficky rozsáhlých dispečerských systémech patří k nejdůležitějším vlastnostem těchto systémů možnost flexibilních komunikací mezi jednotlivými stanicemi a komunikačními centrálami. V dispečerském systému Povodí Ohře jsou realizovány čtyři základní druhy přenosu dat. Základním typem komunikace v dispečerském systému Povodí Ohře (pokrývá cca 85 % komunikací) je radiový přenos pomocí radiových modemů RACOM MR25 realizovaný ve třech nezávislých radiových sítích s centry v Chomutově, Karlových Varech a Terezíně. Dalšími realizovanými typy přenosu jsou přenosy po pronajatých telefonních linkách pomocí modemu WT, přenosy po komutované veřejné telefonní síti a datové přenosy prostřednictvím sítě GSM.

Nahoru