Logo Společnost ACTHERM spol. s r.o. o.z. Praha se zabývá motáží a údržbou kotelen, výrobou, rozvodem a prodejem tepla. Provozuje kotelny a výměníkové stanice po celé Praze. kotelna

Naše společnost vybudovala dispečink pro dohled nad technologií těchto tepelných zařízení. V současné době se jedná o dohled okolo 40 stanic. Přenos hlášení ze stanic na dispečink jsou realizovány v GSM síti. Vzhledem k tomu, že na dispečinku není stálá služba, posílá server ŘS (Telemat XL) alarmová hlášení prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon technikovi držícímu technickou pohotovost. Pro vyhodnocování provozu jsou na dispečinku k dispozici výpis aktuálních stavů, provozní deník a protokoly provozních stavů.

Nahoru