. . :Základní charakteristika: . .|. . :Základní funkce: . .|. . :LogOs: . .|


Software procesních stanicProcesní stanice TELEMAT (L 060, L 100 a L 200) mají shodné standardní programové vybavení. Programové vybavení v procesních stanicích zabezpečuje činnost stanice v reálném čase. Využívá operační systém reálného času AMX verze 2.04 kanadské firmy KADAK Products Ltd., určený pro řadu mikroprocesorů MOTOROLA 68000.
    Programové vybavení umožňuje automatickou konfiguraci procesní stanice po každém „studeném“ restartu, dálkovou parametrizaci procesní stanice z řídícího počítače, včetně zadávání mezí, konstant, způsobu činnosti atd. Při prvotním startu nebo po přidání nového V/V modulu do procesní stanice, obdrží procesní stanice parametry z řídícího počítače, který stanici určí počty aktivních vstupů a výstupů i parametry pracovního režimu. Každá procesní stanice je schopna po připojení napájecího napětí automaticky začít se sběrem dat a jejich přenosem do řídícího počítače. Veškeré snímané a měřené veličiny jsou do řídícího počítače přenášeny v digitální podobě s vysokým stupněm zabezpečení přenosu dat. Každá procesní stanice je též schopna zabezpečovat řídící nebo regulační úlohy. Řídící a regulační algoritmy jsou volně programovatelné v jednoduchém programovacím jazyce.


Nahoru


Základní programové vybavení procesní stanice informačního a řídícího systému zabezpečuje tyto funkce:

  Vytváření komunikačních procedur
  Hlídání běhu programu
  Hlídání mezí všech měřených hodnot
  Vytváření čítaných hodnot s možností zavedení hodnoty z řídícího počítače
  Parametrizování stanic z řídícího počítače s uložením parametrů v EEPROM
  Automatický restart při výpadku napájecího napětí nebo při rušení s hlášením
  nového startu řídícímu počítači
  Snímání všech dat s hlídáním jejich platnosti
  Tvorba cyklických a změnových přenosů snímaných dat
  Testovací programy k testovacímu rozhraní
  Automatická rekonfigurace procesní stanice při přidání (odebrání) některého
  vstupního nebo výstupního modulu


Jako rozšiřující programové vybavení jsou procesní stanice doplňovány programovým RUNTIME modulem LogOs, který umožnuje realizovat potřebné řídící programy přímo ve stanici podle potřeb konkrétní připojené technologie (čerpací stanice, plnění VDJ apod.)

Nahoru


Software LogOs je doplňkový programový modul základního vybavení procesní stanice TELEMAT. Umožňuje uživatelskou definici algoritmu pro řízení technologických procesů připojených ke stanicím TELEMAT.
Software LogOs se skládá z vlastního výkonného modulu pro procesor MP400 nebo MP402 procesní stanice TELEMAT L a z programu LogOs pro počítače třídy PC, který umožňuje vývoj, odladění a sledování vlastního uživatelského programu v bežném jazyce PLC automatu.

Vlastnosti:

Varianty - pro běžné aplikace v základním procesoru procesní stanice TELEMAT, pro rozsáhlejší aplikace v koprocesoru MP402.

  Paměť programu 8 – 32 kB
  Paměť dat - data 512–2048 kB, 127–512 čítačů / časovačů
  Rychlost - 1000 bitových instrukcí cca. 10 ms, celková doba programu nesmí
  překročit 100 ms, cykl programu volitelný instrukcí v rozsahu 20 – 100 ms
  Instrukční sada běžné bitové instrukce logické a aritmetické instrukce 16 a 32 bit
  jednopolohové, dvoupolohové regulátory PSD regulátory (Takahashi)
  Kontrola spojení mezi jednotlivými PLC automaty atd.


Nahoru