. . :Technologická úroveň : . .|. . :Uživatelská úroveň: . .|. . :Server : . .|. . :Konfigurace serverů: . .|
 
 


Ilustrační foto ( Řídící systém s vysokou dostupností ) Úkolem je zajistit odolnost systému proti výpadkům jak hardwarového, tak i softwarového vybavení řídícího systému. Hlavním cílem je trvalá dostupnost všech dat řídícího systému při poruše zařízení. Ve standardním případě, kdy je na místě řídícího počítače použit pouze jeden samostatný počítač a data jsou pravidelně zálohována, je obnova funkce řídícího systému při výpadku hardware počítače záležitostí jednoho až dvou dní. Toto je v mnoha případech neúnosný termín, a to nemluvíme o datech ztracených od poslední zálohy.  
 
V první řadě je třeba stanovit důležitá místa jejichž výpadek je pro činnost celého systému kritická, a zálohovat jen ta, protože z ekonomických důvodů je prakticky nemožné a také neefektivní zálohovat všechny elementy systému. Řídící systém v typickém případě je vytvořen na více úrovních:  
 
 

Nahoru


Technologická úroveň je tvořena :  
  Mikroprocesorovým řídícím systémem s vysokou spolehlivostí, výpadek jednoho řídícího automatu nikdy nezpůsobí výpadek řídícího systému jako celku, ale pouze jedné lokality. Zálohování se zde provádí velmi zřídka pouze na kritických místech, kde by výpadek měl za následek značné finanční škody.  
  Komunikační datovou sítí, tvořenou rozmanitými komunikačními prostředky a centrální komunikační centrálu opět tvořenou specializovaným mikroprocesorovým systémem. Zde je zálohování v mnoha případech žádoucí, ale vzhledem k rozmanitým řešením datových tras komplikované a drahé. Pokud se rozhodneme pro jeho nasazení, volí se většinou záloha trasy např. pevnou vytáčenou nebo GSM linkou.  
 
 

Nahoru


Uživatelská úroveň je tvořena:
  Jedním nebo několika servery v závislosti na složitosti zakázky. Zálohování těchto serverů je plně v kompetenci dodavatele řídícího systému. Jejich reinstalace po opravě hardware je časově náročnou záležitostí a v případě nefunkčnosti těchto serverů není většinou dostupná žádná funkce řídícího systému. Proto je zálohování těchto serverů hlavní náplní tohoto dokumentu.  
  Datovou sítí propojující servery a klientská pracoviště. Tato síť je často totožná s podnikovou sítí zákazníka. Zabezpečení provozu této sítě je nejčastěji v kompetenci zákazníka, v takovém případě je vhodné pokud to rozmístění dovoluje připojit alespoň jedno klientské pracoviště samostatným kabelem a samostatnou síťovou kartou přímo za serveru řídícího systému.  
  Klientská pracoviště – jsou tvořena buď počítačem na pracovišti dispečera, který je určen pouze pro provoz řídícího systému nebo to může být běžné podnikové pracoviště doplněné o klientské programy řídícího systému. Vzhledem k tomu že se jedná nejčastěji o několik klientských pracovišť se vzájemnou zastupitelností, není zálohování těchto počítačů nutné. Je třeba jen zajistit, aby alespoň ze dvou klientských pracovišť byl zabezpečen přístup ke všem funkcím řídícího systému.  
 
 

Nahoru


Pro zabezpečení spolehlivého provozu každého serveru je nutno splnit:  
  Použití značkových počítačů určených k serverovému nasazení, nebo alespoň použití kvalitních prověřených komponentů.
  Použití kvalitního větrání použitých počítačů, případně i větrání racků, pokud jsou v nich servery umístěny.
  Použití redundantních síťových zdrojů u serverů.
  Použití datového pole RAID pro uložení dat.  
 
 

Nahoru


Konkrétní řešení nabízené naší firmou:

Schema zapojení serverů do clusteru

Operační systém: Fedora RedHat Linux operační systém  

Cluster software: Heartbeat  
software pro realizaci clusteru v provedení s tzv. vysokou dostupností. Zajišťuje kontrolu systému a v případě výpadku jednoho počítače převede provoz na druhý záložní. Zajišťuje vzájemnou kontrolu obou členů clusteru prostřednictvím ethernetového propojení na rozhraní eth0 a záložní linky přes RS232 a přenos IP adresy na aktivního člena clusteru.  

Replikace disku: Ovladač drbd  
ovladač na úrovni jádra OS, zajišťuje automatický mirror disků na obou počítačích. Zajišťuje přechod stavu Master/Slave a obnovení dat po odstranění závady.  

Dozor procesů: Monit  
Doplňkový software zajišťuje dozor nad procesy, dostupnost sítě a zvolených služeb nebo okolních počítačů. V případě výpadku zajišťuje notifikaci E-mailem a restart služby, případně další potřebné akce. Stav systému je přehledně zobrazen prostřednictvím http rozhraní. Software je doplněn modulem pro kontrolu specifických služeb systému Telemat XL.  
 

Kombinací software Heartbeat a Monit je zajištěn bezvýpadkový provoz celého systému. Doba přepnutí na záložní počítač činí 20 sekund, reakce na výpadek služby 10 sekund.

Nahoru