. . :Vlastnosti : . .|. . :Popis I/O : . .|


ZKAO Firma Tele Data Control vyrábí a dodává řadu výkonových zdrojů proměnného stejnosměrného napětí s typovým označením ZKAO. Tyto moderně koncipované a vysoce účinné zdroje jsou určeny především pro osazení do stanic katodické protikorozní ochrany (SKAO). Pro ruční nebo dálkové nastavení požadovaných provozních hodnot je třeba zdroj ZKAO doplnit samostatně dodávaným Ovládacím panelem zdroje (OPZ-2), který rovněž vyrábí firma TDC. V sestavě s OPZ-2 pracují zdroje ZKAO jako autonomní, ručně přestavitelné a dále plně automaticky (dle zvoleného parametru – Uochr nebo Uvýst či Ivýst) regulované zdroje výstupního napětí a proudu pro katodickou protikorozní ochranu kovových konstrukcí. Doplní-li se sestava ZKAO…/.. + OPZ-2 o sestavu modulů pro dálkovou správu (vyrábí a dodává firma TDC), lze provoz SKAO dálkově sledovat a řídit

Nahoru


Dodávají se následující výkonově a napěťově odlišné typy zdrojů ZKAO

ZKAO300/30limitní výkon 300W (max. výstup 30V/10A)
ZKAO600/30limitní výkon 600W (max. výstup 30V/20A)
ZKAO600/50limitní výkon 600W (max. výstup 50V/12A)
ZKAO1200/30limitní výkon 1200W (max. výstup 30V/40A)
ZKAO1200/50limitní výkon 1200W (max. výstup 50V/24A)
ZKAO N x 600/..limitní výkon a proud násobkem ZKAO 600


Zdroje jsou řešeny jako spínané, bez vstupního síťového transformátoru. Na napájecím vstupu zdrojů je řízený AC/DC měnič, který zajišťuje sinusový tvar vstupního proudu a jeho soufázovost s časovým průběhem síťového napětí (PF korektor). Toto řešení umožňuje podstatně snížit obsah vyšších harmonických kmitočtů. Vstupní obvody zdroje, spojené s napájecí sítí, jsou od výstupního stejnosměrného napětí galvanicky odděleny výkonovým transformátorem řízeného DC/DC měniče (pracuje na frekvenci 100 kHz). Řídící signály zdroje jsou od síťové části odděleny pomocí optočlenů. Výstupy zdrojů jsou odolné vůči zkratu.

Zdroje byly podrobeny typovým zkouškám ve zkušebnách VTÚPV Vyškov.

Napájecí síťové napětí 185 - 265Vef
Frekvence napájecí sítě 50Hz ±10%
Power factor (PF) > 0,96
Účinnost 85% pro plný výkon
Výstupní ss napětí 0 - 50V
Výstupní proud 0,1 - 40A
Zvlnění výstupního napětí < 5%
Ovládací napětí pro řízení výstupního výkonu      0 - 10V
ovládací napětí pro vypnutí zdroje +24V
Informace o výstupním napětí 0 - 10V
Informace o výstupním proudu 0 - 10V nebo z bočníku
Informace o vnitřní teplotě zdroje Th napěťová úroveň "L","H"
Ochrana proti nadměrnému oteplení Tmax = 90°C vyp. konc. stupně
Bezpečnost ČSN EN 60 950
Stupeň odrušení ČSN EN 55022, tř. A
ČSN EN 61000-3-2
ČSN EN 61000-6-2
Provozní rozsah teplot okolí -10 - +50°C
Hmotnost 3,5 kg
Rozměry 230 x 175 x 135 mm


Síťový vstup zdroje je opatřen III. stupněm ochrany proti přepětí. Je zajištěna napěťová odolnost 4kV proti normovaným přepěťovým rázům. Přepěťová ochrana síťového přívodu musí být doplněna vodiči třídy B a C dle konkrétního stavu instalace. Řídící vstupy a informační výstupy zdroje nejsou proti přepětí chráněny. Samotný výkonový výstup spínaného zdroje není rovněž chráněn proti přepětí.Spínaný zdroj je opatřen na síťovém napájecím vstupu filtry pro odrušení jak symetrických tak nesymetrických složek. Na výkonovém výstupu je zařazen odrušovací filtr.


Nahoru


Vstupy řídících veličin a měřící výstupy jsou k dispozici na dvou šestipólových konektorech - vidlicích na předním panelu zdroje. ( na obrázku ) Označení jednotlivých vývodů a jejich funkce jsou v následující tabulce.

ZKAO


KonektorFunkce
VC Řízení výstupního napětí zdroje
řízení napětí je analogové v rozsahu 0 - 10V, hodnotě řídícího napětí 10V odpovídá výstupní napětí zdroje 30V, snižováním řídícího napětí k 0 se snižuje výstupní napětí zdroje
VM Analogová informace o výstupním napětí zdroje
napětí v rozsahu 0 - 10V odpovídá výstupnímu napětí 0 - 30V
CM Analogová informace o výstupním proudu zdroje
napětí v rozsahu 0 - 10V odpovídá výstupnímu proudu 0 - 20A
+U Zdrojnapětí 20V s dovoleným odběrem 50mA pro napájení obvodů řízení a indikace, kterými může být zdroj SKAO 600Z doplněn
Th Informace o vnitřní teplotě zdroje (chladič výstupní dvojité usměrňovací diody)
Pokud je teplota chladiče menší než 45°C, termostat není sepnutý a na špičce Th+ je napětí +10V - úroveň "H". Ventilátor běží se sníženým výkonem. Po sepnutí termostatu se větrák rozeběhne s plným výkonem a na špičce Th je úroveň "L" 0V, je-li překročena kritická teplota je výstup na úrovni "H" +20V.
Tmax Informace o dosažení kritické teploty zdroje 80°C
Po sepnutí termostatu se vypíná koncový výkonový měnič. Dojde-li následně k poklesu teploty pod uvedenou hodnotu, koncový měnič se opět zapne. Při normálním provozu je na výstupu Tmax úroveň "L" 0V, je-li překročena kritická teplota je výstup na úrovni "H" 20V.
RS+, RS- Vypínání a zapínání koncového, výstupního měniče
Pokud jsou oba vstupy nezapojené, pracuje zdroj normálně. Vypínání a zapínání je možné řešit dle požadavků a možností použitého regulátoru.
GND společná zem výstupu, řízení a měření