. . :Základní charakteristika stanice: . .|. . :Základní technické údaje: . .|. . :Vybavení stanice L100: . .|


¨Stanice L 100Procesní stanice řady L 100 se vyrábějí ve dvou provedeních:
      TELEMAT L 101 do 3 V/V (vstupně / výstupních) modulů
      TELEMAT L 102 do 11 V/V modulů
které lze při projektovém řešení stanic konfigurovat podle konkrétních potřeb zákazníka.
Základní vlastnosti vstupů a výstupů procesní stanice TELEMAT L 100 se nastavují dálkovou konfigurací (parametrizací) pomocí definovaného komunikačního protokolu.


Nahoru


Rozsah provozních teplot:0° až 50°
Stupeň krytí:IP 20 (bez skříně)
IP 54 (ve skříni Rittal)
Rozměry ( Š x V x H ):Řada L 100 – 483 x 130 x 226 mm
Hmotnost:Max. 5 kg (bez skříně Rittal)
Napájení:230 V, 50 Hz + 10 % - 15 %
nebo stejnosměrné 24 V (+ 20 %)
a) Síťový díl 220 V, 50 Hz s připojovací kartou R22
b) Napájecí díl (ss) 24 V s připojovací kartou R24
c) Síťový díl s baterii pro nouzový provoz umístěný
v samostatném pouzdře a nebo integrovaný do
kompletu stanice v rozšiřující vaně převodníků
Procesor:MOTOROLA 68302
PLC:Program: 16kB, proměnné: 512, časovače: 128

Veškeré vstupy a výstupy z technologie jsou chráněny proti přepětí. Elektrická odolnost proti poruchovým signálům standardně odpovídá normě IEC 870-3. Totéž se týká napájecích a komunikačních přívodů. Napájení lze podle potřeby zálohovat pro případný výpadek sítě.
   Binární vstupní signály jsou na vstupu filtrovány a odděleny optoelektronickými členy. Filtrování je uskutečněno na úrovni hardwaru.
   Analogové vstupní signály jsou na vstupu filtrovány a zesíleny.Pro převod jsou použity 12 bitové převodníky. Všechny analogové vstupy jsou galvanicky odděleny. Pro speciální použití v energetice je k dispozici karta rychlých analogových vstupů s cyklem snímání 20 ms.
   Binární povely jsou realizovány beznapěťovým kontaktem s dovoleným zatížením 25 VA (max. 60 V, max. 1 A).

Nahoru


DE 116 - 16 digitálních vstupů (24V / 2 mA – optoelektronické oddělovací členy)
RA 116 - 16 digitálních výstupů (max 60 V / max 1 A / max 25 VA – kontakty)
ME 108 - 8 analogových vstupů - 10 bit ( 0(4) až 20 mA)
MU 108 - pro rozšíření o 8 analogových vstupů modulu ME 108 ( 0(4) až 20 mA)
PE 104 - pro 4 čidla (z toho 2 obousměrná) průtokoměru Meinecke (OPTO 01
- nebo READ 01) pro vyhodnocení okamžitého a bilančního průtoku
PE 114 - pro 4 čidla průtokoměru ABB Kent (PV-14) pro vyhodnocení
- okamžitého a bilančního průtoku
MA 108 - 8 analogových výstupů - 8 bit (0(4) až 20 mA / max. 500 W odpor smyčky)
MA 108/12 - 8 analogových výstupů - 12bit (0(4) až 20 mA / max. 500 W odpor smyčky)
ZE 108 - 8 rychlých digitálních čítačových vstupů (24 V / 2 mA – optoelektronické
- oddělovací členy)
SME 108 - 8 rychlých analogových vstupů - 12 bit (doba převodu 1 ms) se standardním
- vstupním signálem 0(4) až 20 mA
V24 - Převodník úrovně sériového rozhranní TTL/V24
RS422/485 - Převodník úrovně sériového rozhranní TTL/RS422(485)
RS103 - 3 seriová, galvanicky oddělená komunikační rozhranní RS232


Nahoru


Pevná linka, síť JTS, seriová sběrnice DDCMP, radiomodem (např. RACOM MR25)