. . :Základní technické údaje: . .|. . :Vybavení stanice L060: . .|


Stanice L 060Procesní stanice L060 je určena k montáži na základní desku rozvaděče.Velikost rozvaděče lze měnit podle požadavku projektu, či zákazníka.Minimální velikost rozvaděče je 300 x 400 x 120 mm (š x v x h).
Základní vlastnosti vstupů a výstupů procesní stanice TELEMAT L 060 se nastavují dálkovou konfigurací (parametrizací) pomocí definovaného komunikačního protokolu.Rozsah provozních teplot:0° až 50°
Stupeň krytí:dle použité skříně
Rozměry ( Š x V x H ):240 x 260 x 120 mm
Hmotnost:Max. 5 kg (bez skříně)
Napájení:230 V, 50 Hz + 10 - 15 %, 0,15 A max.
(Síťový zdroj 28 V / 1 A pro napájení
stanice a dobíjení záložních baterií
24 V / 2 Ah ve stanici) nebo stejnosměrné
24 V ± 10 % , 0,5 A max. (Bez záložních
baterií)
Procesor:MOTOROLA MC68302RC16C
Počet VV jednotek
ve sběrnici:
Max. 8 (kromě V0624 resp. RS0622/485)
konfigurovatelných podle potřeb zákazníka.
Počet vstupů/výstupů:Vstupy/výstupy se připojují na konektory umístěné
na V/V modulech.
Rozhraní:V24- testovací rozhraní (Scc3) na základní desce
(sběrnici) stanice a komunikační rozhranní Scc1,
Scc2 na jednotce V0624 nebo RS06422/485
PLC:Program: 28kB, proměnné: 512, časovače: 256

Veškeré vstupy a výstupy z technologie jsou chráněny proti přepětí. Elektrická odolnost proti poruchovým signálům standardně odpovídá normě IEC 870-3. Totéž se týká napájecích a komunikačních přívodů. Napájení lze podle potřeby zálohovat pro případný výpadek sítě.
   Binární vstupní signály jsou na vstupu filtrovány a odděleny optoelektronickými členy. Filtrování je uskutečněno na úrovni hardwaru.
   Analogové vstupní signály jsou na vstupu filtrovány a zesíleny.Pro převod jsou použity 12 bitové převodníky.

Nahoru


DE 0616 - 16 digitálních vstupů s indikací úrovně "H" diodou LED (24V / 3 mA –
- optoelektronické oddělovací členy)
RA 0608 - 8 reléových výstupů s indikací sepnutého relé diodou LED (beznapěťové
- kontakty 230 VAC / 5 A)
SME 0608 - 8 přímých analogových vstupů 0(4) až 20 mA, Rvst. = 100 W, doba
- převodu 1 ms, rozlišení 12 bit.
MU 0608 - Rozšiřující modul pro SME 0608 o 8 přímých analogových vstupů
- 0(4) až 20 mA, Rvst. = 100 W
MA 0604 - 4 přímé analogové výstupy 0(4) - 20 mA, rozlišení 12 bit., odpor
- smyčky max. 500 W
SME 0608G - 8 galvanicky oddělených vstupů 0(4) až 20 mA, Rvst. = 100 W,
- doba převodu 1 ms, rozlišení 12 bit.
MU 0608G - Rozšiřující modul pro SME 0608G o 8 galvanicky oddělených
- analogových vstupů 0(4) až 20 mA, Rvst. = 100 W
PE 0614 - 4 vstupy pro připojení čidel PV14 průtokoměrů ABB kent s vyhodnocením
- okamžitého a bilančního průtoku
PE 0604 - 4 vstupy pro připojení průtokoměrů Meinecke z toho 2 vstupy
- s možností měření obousměrného okamžitého a bilančního průtoku
- (čidlo OPTO 01) a 2 vstupy pro měření jednosměrného průtoku
- (čidlo OPTO 01 nebo REED 01)
V 0624 - 2 seriová komunikační rozhraní SCC1, Scc2 s úrovní V24, indikací
- napájecích napětí, RxD1, RxD2, TxD1, TxD2, WATCH DOG, a
- RESET diodami LED na čelním štítku. Na jednotce je i vypínač stanice,
- tlačítko "RESET" a pojistky
RS 06422/485 - Je funkčně shodná s V 0624 s tím, že rozhraní Scc1, Scc2 jsou vyvedena
- ve volitelných úrovních RS422 nebo RS485.Jednotkou V 0624 resp.
- RS 06422/485 je standartně vybavena každá stanice L 060


Nahoru


Pevná linka, síť JTS, seriová sběrnice DDCMP, radiomodem (např. RACOM MR25), GSM (např. terminál Siemens TC35)