. . :Hardware: . .|. . :Příslušenství: . .|. . :Software: . .
 
 


Stanice TELEMAT L014-S je malá stanice systému TELEMAT. Je určena především pro monitorování a dálkové řízení měrných šachet s měřením průtoků, tlaků, zaplavení, indikace otevření apod. Stanice je standardně vybavena PLC řízením nad měřenými hodnotami s možností dálkového nastavení zpracování analogových i binárních veličin. Stanice je také určena pro vyčítání zařízení připojených na sběrnici MBUS (průtokoměry, tlakoměry, apod.). Pro případ výpadku síťového napájecího napětí je vybavena záložní baterií. •   4 Analogové vstupy 0(4) – 20 mA, A/D 10bit
 •   8 Binárních vstupů galv. oddělené
 •   4 Reléový výstup max. 60VDC,max. 1ADC
 •   Rozhraní RS232 pro servis
 •   Rozhraní RS232 pro přenos dat
 •   Procesor ATMEL - ATmega 128, 128 kB Flash, 4 kB EEPROM, 128 kB SRAM
 •   Přenos dat radiomodem, GSM, GPRS
 •   Rozměry 100 x 120 x 35mm
 •   Sběrnice I2C pro připojení rozšiřujících interface jednotek

Nahoru


 •   Radiomodem - RACOM MR25, MR400
 •   GSM /GPRS modul např. Siemens MC35 terminal
 •   Modul MBUS pro připojení 3 průtokoměrů s hybridními hlavicemi

Nahoru


 •   Přenos dat prostřednictvím radiomodemu
 •   Protokol pro zaručený přenos dat prostřednictvím sítě GSM
 •   Přenos dat prostřednictvím GPRS
 •   Formát archivu kompatibilní se systémem TELEMAT
 •   Přenos dat prostřednictvím datového volání
 •   Kalendář
 •   Paměť na 12000 hodnot včetně časového údaje
 •   Dálkově nastavitelný interval sběru dat v rozsahu (5-65525 s)
 •   Dálkově nastavitelný termín přenosu archivu
 •   Možnost automatického odeslání archivu při jeho zaplnění
 •   Konfigurovatelné zpracování měřených analogových hodnot
 •   Vyhodnocení alarmů podle volitelného minima a maxima a archivace
 •   Konfigurovatelné vyhodnocení signálu z impulsních čidel (vodoměrů – stav čítače a okamžité hodnoty)
 •   Možnost PLC programů pro další zpracování měřených hodnot a ovládání akčních mechanismů pro jejich regulaci
 •   Servisní rozhraní pro kontrolu provozu stanice, konfiguraci a správu PLC programu
 •   Možnost místního vyčtení uloženého archivu
 •   Spolupráce se zařízeními na sběrnici M-BUS

Nahoru