. . :Hardware: . .|. . :Příslušenství: . .|. . :Software: . .
 
 


 •   4 + 1 Analogové vstupy 0 – 10 VDC (+ 1 kontrola baterie 0 – 15 VDC), A/D 10bit
 •   8 Binárních vstupů (4 standardní vstupy, 4 čítačové vstupy pro opto snímače)
 •   1 Reléový výstup (bistabilní relé) max. 30VDC, 60VAC, 1A při 30VDC
 •   Rozhraní RS232 pro servis
 •   Rozhraní RS232 pro přenos dat
 •   Procesor ATMEL - ATmega 128, 128 kB Flash, 4 kB EEPROM, 128 kB SRAM
 •   Přenos dat GSM, GPRS
 •   Napájení Akumulátor 12V Pb bezúdržbový
 •   Spotřeba stanice 300 uA
 •   Životnost při provozu z baterie cca 12 Ah / 1 rok
 •   Zálohování stanice po dobu výměny baterie
 •   Možnost dobíjení baterie ze solárních článků
 •   Rozměry 100 x 120 x 20mm

Nahoru


 •   GSM /GPRS modul např. Siemens MC35 terminal
 •   Modul MBUS pro připojení 3 průtokoměrů s hybridními hlavicemi
 •   Bateriový modul (dle kapacity baterií)
 •   Solární modul (dle výběru)

Nahoru


 •   Protokol pro zaručený přenos dat prostřednictvím sítě GSM
 •   Formát archivu kompatibilní se systémem TELEMAT
 •   Přenos dat prostřednictvím GPRS nebo
 •   Přenos dat prostřednictvím datového volání
 •   Kalendář
 •   Paměť na 12000 hodnot včetně časového údaje
 •   Dálkově nastavitelný interval sběru dat v rozsahu (5-65525 s)
 •   Dálkově nastavitelný termín přenosu archivu
 •   Možnost automatického odeslání archivu při jeho zaplnění
 •   Konfigurovatelné zpracování měřených analogových hodnot
 •   Vyhodnocení alarmů podle volitelného minima a maxima a archivace
 •   Konfigurovatelné vyhodnocení signálu z impulsních čidel vodoměrů – stav čítače a okamžité hodnoty
 •   Možnost PLC programů pro další zpracování měřených hodnot
 •   Servisní rozhraní pro kontrolu provozu stanice, konfiguraci a správu PLC programu
 •   Možnost místního vyčtení uloženého archivu
 •   Spolupráce se zařízeními na sběrnici M-BUS

Nahoru