. . :Základní charakteristika stanice: . .|. . :Základní programová smyčka: . .|. . :Provedení: . .|
. . :Využití: . .|. . :Tabulka vstupů a výstupů: . .|. . :Komunikace: . .
 
 


Stanice L012Procesní stanice TELEMAT L012 je nejmenší stanice systému TELEMAT. Její předností je integrovaný malý modul PLC a komunikační modul, který zajišťuje datovou GSM komunikaci nebo komunikaci pomocí radiomodemu.
Základní vlastnosti vstupů a výstupů procesní stanice TELEMAT L 012 se nastavují dálkovou konfigurací (parametrizací) pomocí definovaného komunikačního protokolu.


Nahoru


  Čtení dvou analogových vstupů
  Čtení osmi digitálních vstupů
  Výpočet procesního řízení (malý modul PLC řízení)
  Nastavení čtyř digitálních výstupů podle výsledku PLC výpočtu
  Vyhodnocení analogových vstupů na zadané meze
  Vyhodnocení digitálních vstupů na případný vznik alarmu

Mimo základní programovou smyčku je integrován komunikační modul, který zajišťuje komunikaci s nadřízeným systémem. Komunikace vzniká buď na dotaz nadřízeného systému nebo podle výsledku vyhodnocení mezí analogových vstupů a vzniku alarmových digitálních vstupů. Při přenosu se předává aktuální stav analogových a digitálních vstupů a hodnoty nápočtu čítačů definovaných událostí. V této jednoduché procesní stanici není realizován žádný archiv událostí.
Rozměry ( V x Š x H ):100 x 35 x 120 mm
Napájení:9-36 VDC
Umístění:Připevnění na DIN lištu v rozvaděči
PLC:Program: 2kB, proměnné: 32, časovače: 8Jednoduché čerpací stanice, jednoduché řízení funkce vodojemu, monitorování stokové sítě, řízení uzávěru stokové sítě apod.


Nahoru


TypFyzické a softwarovéPoznámka
Analogové
vstupy
220/4 – 20 mA - rozlišení 10 bit
každý vstup má možnost nastavit min, max a delta pro vyvolání komunikace s centrálou a dále stavy aktivní / neaktivní a vyhodnocení min, max a delta
Digitální
vstupy
88Úroveň 12 nebo 24 VDC
každý vstup má nastavené vlastnosti – aktivní / neaktivní, přenášet ZAP, VYP, alarm
dva (fyzické nebo softwarové) DI mohou být definovány jako vstupy 24 bit čítačů
Digitální
výstupy
44(max. 130 VAC / 1A)
Výstupy mohou být buď úrovňové nebo impulsní s definicí délky na jednom bytu a dále stav aktivní
Analogové
výstupy
04Stav aktivní

Nahoru


Radiomodem (např. RACOM MR25), GSM (např. terminál Siemens TC35)