Věříme

V budoucnost pod kontrolou

V inovativní a kreativní tým

V moderní technologie

O nás

Společnost

SPOLEČNOST

TELE DATA CONTROL, spol. s r. o. poskytuje komplexní řešení průmyslové automatizace a řízení pomocí vlastního SCADA systému a procesních stanic TELEMAT. Specializujeme se na optimalizovaný design, implementaci a údržbu inteligentního kontrolního systému, který umožňuje monitorování a řízení průmyslových procesů. Naše služby zahrnují konfiguraci a správu stanic, integraci zařízení a poskytování efektivních nástrojů pro vizualizaci a analýzu provozních dat s využitím nejmodernějších prvků vč. AI.

Realizace

REALIZACE

Specializujeme se na komplexní realizaci investičních celků v oblasti vodohospodářství, plynárenství a povodí. Poskytujeme široké spektrum služeb, které zahrnují projektování, dodávku a implementaci infrastrukturních řešení pro vodohospodářskou infrastrukturu, aktivní katodickou ochranu distribučních sítí a systémy monitorování pro povodí a technicko - bezpečnostních dat přehrad. Nabízíme zkušený inovativní tým s integrovaným přístupem k projektům od technického návrhu, realizaci a následnou správu společně se servisem klíčových prvků.

Hardware | Software

HARDWARE | SOFTWARE

Trvalým rozvojem systému TELEMAT a integrací nejnovějších poznatků zajišťujeme pro naše zákazníky i specializovaný vývoj individualizovaných procesních stanic např. pro aktivní katodickou ochranu a také software vlastního SCADA/HMI. Inovativní přístup k technologickým potřebám našich zákazníků nám umožňuje navrhovat a vyrábět individualizovaný HW i SW. Náš software integruje moderní technologie pro vizualizaci dat, analýzu a automatizaci operací.

Reference

Rozsáhlý SCADA systém TELEMAT zahrnující řízení dvou ze tří zdrojů pitné vody pro Prahu (ÚV Káraný a ÚV Podolí), distribuci pitné vody pro Prahu, dále čerpací stanice odpadních vod až po pobočné čistírny odpadních vod na území Prahy. Jedná se o integraci pěti SCADA systémů TELEMAT do jednoho centrálního dispečinku. Systém využívá nejmodernější prvky šifrované komunikační sítě. Kromě standardních prvků SCADA systému jsou zde integrovány automatizované systémy hlídání GDN, simulační programy šíření zákalu v potrubí, vyhledávání úniků vody pomocí umělé inteligence, optimalizace elektrické energie s napojením na agregační blok Veolia ČR. Celý systém tisíců stanic je trvale monitorován a servisován ještě před havarijním stavem zařízení, kdy jsou do systému TELEMAT integrovány i prvky měření kvality a stavu zařízení s nejmodernějšími vyhodnocovacími metodami.

GasNet

SCADA systém TELEMAT pro řízení a monitoring systému aktivní katodické ochrany cca 1300 stanic po celé ČR.
Záznamová zařízení pro monitoring regulačních stanic ZZ044 cca 1000 stanic po celé ČR.

Povodí Ohře

Systém TELEMAT pro monitorování povodí, srážek a technicko - bezpečnostních dat přehrad. Integrace tří řídících systémů Karlovy Vary, Chomutov a Česká Lípa cca 400 stanic.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod

SCADA systém TELEMAT pro úpravu a řízení distribuce pitné vody dále řízení čerpacích stanic odpadních vod a čistíren odpadních vod. Rozsáhlý systém v kraji Vysočina.

NET4GAS

SCADA systém TELEMAT pro řízení a monitoring systému aktivní katodické ochrany na celém území ČR.

Čepro a.s

SCADA systém TELEMAT pro řízení a monitoring systému aktivní katodické ochrany na celém území ČR.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod

SCADA systém TELEMAT pro řízení a monitoring systému aktivní katodické ochrany.

Pražská plynárenská

Telemetrické stanice L090+SKAO0915 a L014X PPD integrovány do SCADA systému GEOVAP.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu

SCADA systém TELEMAT pro monitoring chemické kanalizace a řízení biologické a chemické čistírny odpadních vod.

©2023 TELE DATA CONTROL, spol. s r. o.

IČO: 44264682 DIČ: CZ44264682

ISDS: 6aa6p3m

SP. ZN.: C 6921 vedená u Městského soudu v Praze